Sognebåndsløsning

Som medlem af folkekirken hører man som hovedregel til menigheden i det sogn, hvor man har bopæl. Man kan imidlertid ved at løse sognebånd slutte sig til en præst i et andet sogn. Ved at løse sognebånd får man ret til at blive betjent af den præst, man har løst sognebånd til. Hvis man ønsker at løse sognebånd, skal man henvende sig til den præst, man ønsker at slutte sig til. 

Anmodningen om at blive sognebåndsløser skal være ledsaget af oplysninger om navn, personnummer og adresse. Hvis præsten ønsker det, skal man også give en begrundelse for ønsket om at løse sognebånd. 

Flytning inden for pastoratet

Hvis man flytter inden for pastoratet (fra Gåser til Ø. Hassing eller modsat), kan man bevare sin indflydelse i det sogn man flytter fra (bl.a. retten til at stemme ved menighedsrådsvalg) ved til sognepræsten at meddele dette - senest et år efter man er flyttet.

Find yderligere information om sognebåndsløsning på kirkeministeriets hjemmeside <//span>www.km.dk

Bibelselskabet

På hjemmesiden ligger bl.a. Bibelen Online med søgefunktion, informationer om Bibelen og dens historie, Søndagens Tekst samt redskaber til brug af Bibelen i hverdagen.

www.Bibelselskabet.dk