Navneændring

Blanket til navneændring kan findes og udfyldes påwww.personregistrering.dk eller rekvireres på kirkekontoret.
Blanketten afleveres i bopælssognet.

Der er indført et gebyr på 510,00 kr. (2015) for almindelige navneændringer.

Navneændringer i forbindelse med vielse er gratis.

Se også www.familiestyrelsen.dk - Her findes bl.a. en liste over frie efternavne.

Bibelselskabet

På hjemmesiden ligger bl.a. Bibelen Online med søgefunktion, informationer om Bibelen og dens historie, Søndagens Tekst samt redskaber til brug af Bibelen i hverdagen.

www.Bibelselskabet.dk