Fødsel

Alle fødsler i Danmarks skal registreres på kirkekontoret.

Det vil i Øster Hassing og Gåser sogne sige hos sognepræsten, Borgergade 37, 9362 Gandrup.

Find dit bopælssogn - se herunder

Præsten er i denne sammenhæng et "offentligt kontor". 

 

Hvis man er gift, skal man intet foretage sig med hensyn til fødselsregistrering, da den bliver foretaget på baggrund af jordmoderanmeldelsen, som sendes direkte til præsten. Gifte forældre får automatisk fælles forældremyndighed.

Hvis man ikke er gift, skal man inden 14 dage aflevere en OA-erklæring, som giver fælles forældremyndighed. Straks fødslen er anmeldt fra jordemoder til præsten, får man tilsendt et brev om denne procedure.

OA- erklæringen kan også afsendes digitalt på www.personregistrering.dk 
Der henvises desuden til kirkeministeriets hjemmeside www.km.dk

Hvilket sogn bor jeg i?

Er du i tvivl om,hvilket sogn du bor i, er der hjælp at hente.

Gå ind på sogn.dk. Her kan du skrive dit postnummer, vejnavn og husnummer. Så får du at vide, hvilket sogn, du bor i.

Bibelselskabet

På hjemmesiden ligger bl.a. Bibelen Online med søgefunktion, informationer om Bibelen og dens historie, Søndagens Tekst samt redskaber til brug af Bibelen i hverdagen.

www.Bibelselskabet.dk