Gerhard orientere i bussen
Foran Ansgar kirke
ABC-cafeen og Parasollen
KFUK's Reden
Kofoeds skole
Varmestuen indvendig
Varmestuen set fra gården i Søndergade

Sognetur til Kirkens Korshær i Aalborg

For et år siden åbnede Kirkens Korshær en genbrugsbutik i Gandrup. Overskuddet herfra går til støtte til Korshærens vidt forgrenede arbejde i Aalborg. Sogneturens formål var at vise sider af dette arbejde. Gerhard Larsen, leder af Herberget, var guide på turen, hvor bussen først kørte forbi Herberget på Forchhammervej inden selskabet blev sat af ved Ansgar kirke.

Ansgar kirke er det kirkelige holdepunkt i Aalborg, hvor korshærspræsten holder til og hvor der er korshærsgudstjeneste 2. tirsdag hver måned.

Herfra gik turen til fods gennem Aalborgs 'bagside' for at se nogle af de væresteder, hvor 'de utilpassede' i lokalsamfundet holder til. Turen gik gennem kildeparken og 'samlingsstedet' bag de syngende træer forbi 'samlingsstedet' på J.F.Kenndypladsen og videre forbi ABC-Cafeen og Café parasollen på Boulevarden. Turen gik videre forbi 'Reden', KFUK's arbejde for udsatte kvinder, til Kofoeds Skole og Værksteder i Ågade, hvor især udsatte grønlændere holder til. Vi gjorde et stop ved Frelsens Hær og deres morgen-cafë  på Møllepladsen inden vi nåede Korshærens ret nyerhvervede bygning i Søndergade, hvor der bl.a. er 'strøg-genbrugs', varmestue, natvarmestue, kontorer m.v.

Under kaffen fortalte Gerhard om Kirkens Korshær og dens arbejde for byens udsatte, og gav deltagerne et indblik i nogle af de 'skæbner', som bruger Korshærens og andre organisationers væresteder. Et skøn siger, at der er ca. 1000 udsatte i Aalborg, som på forskellig vis ikke er tilpasset et 'normalt' liv, er hjemløs, har misbrug af forskellig slags, er psykisk syge, lider af ensomhed osv.

Der er ca 25 brugere af Korhærens natvarmestue og 100 af dagvarmestuen.

Et stort arbejde gøres af frivillige både på nogle af værestederne, men også i de genbrugsbutikker rundt omkring, som arbejder på at skaffe penge til Korshærens meget nødvendige arbejde.     

Den oplysende - solbeskinnede- lørdagseftermiddagstur sluttede med et besøg i genbrugsbutikken i Borgergade, Gandrup

Bibelselskabet

På hjemmesiden ligger bl.a. Bibelen Online med søgefunktion, informationer om Bibelen og dens historie, Søndagens Tekst samt redskaber til brug af Bibelen i hverdagen.

www.Bibelselskabet.dk