Korset - livets symbol

Livets symbol

På konfirmanddagen i Ulsted kom konfirmanderne på en ’rejse i middelalderen’. Den rejse, hvor Odin og Thor og andre gamle nordiske guder blev udskiftet med den hvide Krist – og hvor Thors Hammer blev udskiftet med korset. Posten hvor jeg stod have årstallet 1205. Det år var der bryllup i kongehuset, hvor Valdemar Sejr blev gift med den bøhmiske prinsesse, Dagmar. Ved det fornemme bryllup fik Dagmar af sin far kong Ottokar af Bøhmen i bryllupsgave et lille guldkors. Det, som er blevet til det Dagmarkors, de fleste kender, og som mange dåbsbørn stadig får i dåbsgave.

Men korset – hvad er det igrunden? Da Jesus blev korsfæstet var korset et simpelt instrument til henrettelse. Korset er beregnet til at slå folk ihjel på, grusomt, barbarisk. Ikke kun Jesus blev korsfæstet. Det var den måde den romerske verdensmagt brugte, når de skulle henrette forbrydere og politiske modstandere.

Spørgsmålet er: Hvordan kan det være, at en far kan give sin datter et kors i bryllupsgave? Hvordan kan det da være, at vi er mange, der synes, at noget af det bedste vi kan give vore børn, er et kors?

Det skyldes, at korset har fået en helt anden og modsat betydning ved at Jesus har hængt der. Jesus blev korsfæstet, døde og blev begravet. Men på tredjedagen, da nogle af de kvinder, som havde fulgt Jesus, søgte ud til graven for at sørge, fandt de graven tom. Jesus var opstået fra de døde. Jesus havde gennem Guds kærligheds kraft besejret døden. Han var stærkere end den stærkeste magt, verden kender. Den almagt, korset hidtil havde været et udtryk for – døden. Troen på opstandelsen gjorde, at korset fra at være et symbol på død, blev et symbol på liv. Korset er blevet et symbol på Guds magt og på Guds kærlighed, som overvinder døden, - døden som ellers er det sidste, som er for et menneske. Men døden er nu ikke det sidste. Det sidste for et menneske er gemt hos Gud – er skjult i Guds kærlighed. Guds kærlighed, som livet igennem kommer os i møde i livet selv / i skønheden / i tilværelsens krav / i det, der giver mening / i lyset / i kærligheden vi møder / i venskaber / i nåden / i tilgivelsen - ja, vi møder på så utallige måder livet igennem Guds kærlighed. Skønt vi aldrig begriber den, eller kan gribe den. Den er altid foran os og kommer hele tiden til os.

Kort sagt – Guds kærlighed møder os livet igennem – men skjult. Kun troen registrerer den som Guds. Troen siger, der er mere end blot det fysiske, materielle, vi kan registrere.

 

Bibelselskabet

På hjemmesiden ligger bl.a. Bibelen Online med søgefunktion, informationer om Bibelen og dens historie, Søndagens Tekst samt redskaber til brug af Bibelen i hverdagen.

www.Bibelselskabet.dk