Socialt arbejde

Socialt arbejde

Kirkens sociale arbejde kaldes diakoni. Ordet stammer fra det græske diakonìa og betyder tjeneste.

I kirken er diakoni omsorg for medmennesket, og den bygger på Bibelens fortælling om Jesus´ møde med mennesker.

I kirkens diakoni mødes alle derfor med respekt, værdighed og omsorg. Den, som har brug for støtte, bliver ikke set som ’patient’ eller ’klient’, men som et medmenneske.

 

Diakoni - en del af det kristne liv

Det kristne budskab forkynder, at vi finder meningen med livet i forholdet til vores medmennesker. Diakoni har altså altid været en del af det kristne liv.

Troen på, at alle er skabt af Gud, betyder også, at ethvert menneske er værd at hjælpe.

 

Diakoni på landsplan

På nationalt plan findes der flere kirkelige foreninger og organisationer, som udfører diakonalt arbejde. Er du interesseret i at læse mere om disse, kan du finde en oversigt over organisationerne her (folkekirken.dk).

 

Diakoni i sognet

Det diakonale arbejde varierer fra sogn til sogn.

Meget diakonalt arbejde er traditionelt blevet udøvet af store landsdækkende organisationer – som f.eks. Kirkens Korshær, Menighedsplejen, KFUM og KFUK’s sociale arbejde.

De senere år er lokale sogne begyndt at et tage større medansvar for kirkens diakoni.

Øster Hassing og Gåser sogne har tegnet sig som medlem af Aalborgprovstiernes Menighedspleje. Dermed støtter vi direkte det diakonale arbejde i de 4 Aalborgprovstier, der udgør Aalborg kommune. Aalborgprovstiernes Menighedspleje har siden 2001 stået for en aflastningstjeneste, hvor familier ramt af demens, alzheimers m.v. har mulighed for at blive aflastet. Siden er der kommet en ’vågekone-tjeneste’ til. Menighedsplejen driver også en demens-café på et demensplejehjem i Aalborg (Otium-gården i Hasseris).

Som noget nyt er vi i vore lokale sogne også med i et samarbejde med Hals sogn om sorggrupper.

(Artiklen skrevet med baggrund i artikel om diakoni på folkekirken.dk - og inspireret af besøg af koordinator for Aalborgprovstiernes menighedspleje Birgitte Viftrup Mortensen 20/1-16)

Diakoni - Kirken i arbejdstøjet

Sogneaften onsdag den 20. januar 2016 kl. 19.30 i konfirmandstuen

Vi får besøg af koordinator og udviklingskonsulent i Nordjylland Birgitte Viftrup Mortensen fra Samvirkende Menighedsplejer & Aalborg Menighedspleje, der vil fortælle om sit arbejde og om menighedsplejen.

Menighedsplejen er en del af Folkekirkens sociale arbejde. Vi søger at møde de forskellige sociale behov, der  kan være i sognet og gerne med så mange frivillige kræfter som muligt. Vi møder vores medmenneske lige der, hvor de er, i stedet for at vente på, at de kommer til os i kirken. Sådan har det været igennem hele kristendommens historie. Men hvordan ser det ud i dag. Kom og hør mere om, hvor diakonien fører os hen i disse år. ( Vi har alle brug for en opgave og for at blive set og hørt. I diakonien er det både den der hjælper og den der hjælpes, der drages ind i denne virkelighed, hvor alle har betydning og udfylder en ganske bestemt og vigtig plads. Vi er alle hinandens medmennesker, der må dele det svære og sårbare liv med hinanden. Ordet blev kød. Det har altid haft- og vil altid have vidtrækkende konsekvenser.


Bibelselskabet

På hjemmesiden ligger bl.a. Bibelen Online med søgefunktion, informationer om Bibelen og dens historie, Søndagens Tekst samt redskaber til brug af Bibelen i hverdagen.

www.Bibelselskabet.dk