Det almindelige og det særlige

Det almindelige og det særlige

Påsken falder i år tidligt. Vi har allerede passeret sidste søndag efter Helligtrekonger og dermed den tid i kirkeåret, der tager afsæt i de vise mænds visdom.

Hvori bestod visdommen? Vismændene var datiden videnskabsmænd med stort kendskab til stjernehimlen. Men deres visdom stammede ikke fra tykke bøger. Visdom er ikke ’fakta-viden’. De vise mænds visdom er, at de ser det særlige i det ganske almindelige. De søgte det unikke og enestående – og de fandt det i et helt almindeligt barn, født af jævne, fattige forældre.  

Helligtrekonger-tiden har lært os, at visdom: det er at kunne se det ekstraordinære i det ordinære; det er at se det guddommelige i det jævne og almineligt menneskelige. Visdom er med andre ord at øve sig i at se den verden vi lever i som Guds verden. Det handler om at indse, at verden og alting ikke bare er – men at alting er, fordi det fortæller om Guds storhed og kærlighed.

Fordi vi ikke kan overskue alting, må vi koncentrere os om det særlige.

Ritualet giver ro til fordybelse

I bogen ’Den lille Prins’ af Antoine Saint-Exupéry spørger den lille prins et sted: ’Hvad er et ritual?’ Og ræven svarer: ’Det er også noget, man i alt for høj grad har glemt. Det er det, der får en dag til at blive forskellig fra andre dage, en time forskellig fra alle andre timer’

Ritualet og traditionen er en stor hjælp og en gave. der kan give de pauser i livet, der giver plads og gør det muligt at skelne det særlige fra det almindelige. Traditionerne hjælper os med at holde fast i en følelse af det guddommeliges nærvær i verden, og hvis vi er rigtigt opmærksomme, kan de gøre os bevidste om Guds plads i livet.

Gudstjenesten – visdommens sted

Kirken er et af de rum, hvor det særlige - ’det hellige’ - kan opleves. Det kan også opleves andre steder, f.eks. i et stille hjørne hjemme, eller på en beroligende tur ud i naturen. Men det er en gave i det nye år at kunne bruge ritualet og traditionen som baggrund for fordybelse og for at søge visdom.

Hver søndag - og hver højtid - står kirken åbne som en stående invitation til at komme og få ro i sindet og søge visdom.

Jens Jacob Jensen

(Artikel i Hals Avis uge 3 - 1016)

Bibelselskabet

På hjemmesiden ligger bl.a. Bibelen Online med søgefunktion, informationer om Bibelen og dens historie, Søndagens Tekst samt redskaber til brug af Bibelen i hverdagen.

www.Bibelselskabet.dk