Centrum i kristenlivet

Centrum i kristenlivet

Centrum i vor kristne kirke er kristendommens tro på en treenig Gud, sådan som den er overleveret og gennem bekendelsen

I dåben bliver man en kristen – eller for at sige de med en formulering af Niels Henrik Gregersen: Dåben forbinder med Kristus, han som giver det kærlighedens liv, der fører ind i Guds evighed. Sådan er det at være menneske: Du er, hvad du er forbundet med.

Troen på en skabende og opretholdende Gud står ikke til diskussion i kirken. Kristentro er Gudstro – ellers ville kristendom blot være ren humanisme. Gud er det under, at noget eksisterer, at livet ikke er tomt, men er fyldt med mening. Det er Jesus, der viser os, hvem og hvad Gud er.

Jesu opstandelse er en virkelighed, der erfares i det gudstjenstlige fællesskab, og bliver virkelighed, når det bringes ud i mødet med andre. Opstandelsens virkelighed erfares i tro, hvor ordet om den opstandne bliver forkyndt ved døbefonten, når vi samleds ved nadverbordet, og når vi hører fortællingen om ham, der gik omkring og gjorde godt. Troen på Jesu opstandelse er ensbetydende med et håb om og en tro på vores egen opstandelse. Det er et håb, som er ressource til livsmod og engagement.

Reinkarnationslæren, som tydeligt nok er blevet en moderne folkereligiøsitet, er uforenelig med en kristen tro. For reinkarnationslæren bygger på tanken om menneskets egen mulighed for at nå Gud, ja endog selv at blive Gud, gennem talrige genfødsler ind i stadig højere bevidsthedsniveauer. Det er en livsopfattelse, der er uden håb og uden kærlighed, men slet og ret selvrealisering og egoisme sat i et religiøst system.

(Fra artiklen ’Folkekirken unde pres’ af Henning Nørhøj fra Kirkeligt Centrums årsskrift 2015)

Bibelselskabet

På hjemmesiden ligger bl.a. Bibelen Online med søgefunktion, informationer om Bibelen og dens historie, Søndagens Tekst samt redskaber til brug af Bibelen i hverdagen.

www.Bibelselskabet.dk