Brug af kirken

Brug af kirken
Kirken er en del af det lokale samfund.
Vore små landsbyer er i disse år under pres. Men heldigvis udfoldes der lokalt mange gode initiativer til at styrke sammenhængskraften. Og kirken medvirker naturligvis også gerne til at holde sammen på et lokalsamfund. For kirken er et orienteringspunkt, som er med til at holde sammen på samfundet. Kirkebygningen ligger ofte i den lille landsby og giver med sit tårn landskabet karakter. Over 90 % af beboerne er medlemmer. Kirken er uløseligt knyttet til de afgørende begivenheder i tilværelsen: fødsel, konfirmation, vielse og død
Øster Hassing – Gåser menighedsråd har i forbindelse med et landsdækkende projekt ’Kirken på landet’ drøftet, hvad vi kan gøre for at kirken også fortsat kan være medspiller i lokalsamfundet, nu hvor der blæser forandringens vinde. For kirken er først og fremmest en ’forening’ bestående af medlemmerne.
(I parentes bemærket udgik der fra Kirkeministeriet november 2017 en underlig beslutning om at det er menighedsrådets medlemmer, der er ’reelle ejere’ af kirken. Det skete i forbindelse med noget EU-lovgivning vedr. hvidvaskning. En total udansk og u-folkekirkelig administrativ vedtagelse. Kirken er og skal fortsat være medlemmernes kirke, som menighedsrådet i ydmyghed er sat til at administrere.)
Ikke-kirkelig brug af Gåser kirke
I en tid, hvor alting lukker ned i lokalsamfundet, og kirken står som et af de eneste tilbageblevne samlingssteder, kan kirkebygningen måske bruges til andet end decideret kirkelige formål.
Ud fra de tanker har menighedsrådet den sidste tid haft en meget positiv og konstruktiv kontakt til foreningerne i Gåser-Holtet-området. Drøftelser som nu resulterer i foreløbig ét foredrag i kirken, som de lokale foreninger står for - vedr. lokalhistorie. Foredragsaftenen bliver onsdag den 21. marts med Crenn Bjerg, der netop har udgivet en bog om sin far Søren Bjerg, som nogle år boede i Gåser skole.
Gåser kirke blev i 1903 bygget til at være kirke i det daværende kirkedistrikt – til at danne rammen om gudstjenester og kirkelige handlinger. Den funktion skal Gåser kirke fortsat have.
Men kan kirkerummet bruges af det lokale samfund – i respekt for at rummet er et indviet rum – så glæder menighedsrådet sig over at indgå i samarbejdet med beboerne, der vil tage ansvar for en god udvikling til gavn for alle, som bor i området.
Jens Jacob Jensen

(Klumme Hals Avis 6/2-2018)

Bibelselskabet

På hjemmesiden ligger bl.a. Bibelen Online med søgefunktion, informationer om Bibelen og dens historie, Søndagens Tekst samt redskaber til brug af Bibelen i hverdagen.

www.Bibelselskabet.dk