Allehelgentanker

Din fred skal aldrig vige

Mindet er – som det liv, der mindes, var det – skrøbeligt. Det så salmedigteren Svein Ellingsen klarere end de fleste. Svein Ellingsen der har skrevet salmen ’Din fred skal aldrig vige’ (Den danske salmebog nr. 575 ). Det er en mættet og intens salme, skrevet ud af den sorg, som ramte Ellingsen, da han mistede sin datter. Salmen giver udtryk for nogle af de følelser, Allehelgens søndag må bære. Ensomheden, savnet, smerten – men også håbet om at vi ikke er glemt.

Ellingsen kom meget på kirkegården, hvor datterens grav var. Han lagde mærke til, at mange gravsteder blev sløjfet umiddelbart efter fredningstidens udløb – 20 år. På en af stenene, som hurtigt blev fjernet, stod indskriften: ’Dit minde lever’. Det er hulheden i ord som dem, der fik Svein Ellingsen til i 3. vers at skrive: ’Snart går vi ud af tiden / og hvert et navn bliver glemt.’ Det bliver vilkåret for de fleste af os. Vi bliver glemt – og glemmer oftest selv efterhånden – Men over for denne kortfristethed og afmagt rejser evangeliet sin modsigelse. Og verset fortsætter: ’men, Gud, i din erindring er vi for evigt gemt.’ - 

Lykkelig er den, som sørger….

Det er denne stædige modsigelse, som kommer frem i evangeliet i de ord, vi kalder ’saligprisningerne’ (Matt. 5,1-12).

Salig betyder lykkelig – hjertens-lykkelig.

Og de lykkelige – påstår Jesus - er alle dem, som for os at se ikke har noget at være lykkelige over. Det er de fattige/svage i ånden – de åndssvage, eller måske betyder det dem, som føler at Gud / Guds ånd er borte? – De er lykkelige – siger Jesus. Også dem, der sørger, er salig, de sagtmodige, dem der mangler mod, de der hungrer og tørster efter retfærdighed, de barmhjertige, de rene af hjertet, de, der stifter fred…

Hvorfor forkynder Jesus disse mennesker lykkelige, når de fleste er i en situation som bestemt ikke er noget vi længes efter?

Lidt bagvendt, fordi de er tættere på Gud. Er man i nød, må man stole på Gud. Hvad man iflg. Jesus kan.

Når vi bliver ramt af noget ondt, en sorg, en smerte, rejser spørgsmålet sig: ’Hvorfor’ – Hvorfor skal det ramme mig. Hvorfor lader Gud det ske? Og nogen prøver så at tænke, at det skete som en straf for et eller andet. For andre er tanken nærliggende, at Gud nok er ligeglad mod mig – Gud er fjern. Der er nok slet ingen Gud – tænker nogen.

Men det er afmagt at tænke sådant.

Jesus vil vi skal tænke anderledes.

Gud vil ikke lidelsen og det onde

Lidelsen og det onde er ikke noget, Gud vil. Men Gud kan ikke altid hindre, at det sker. Mennesker har en fri vilje, som gør at vi går vore egne veje bort fra Gud. Men vi skal tro: Lidelsen, det onde kommer ikke fra Gud.

Og så skal vi tro, at når noget ondt, når sorgen, når smerten rammer, så er vi ikke overladt til os selv. Gud er der – og bærer det svære med os. Gud giver os kraften til at tage det umulige skridt videre frem, når alt synes at gå i stå.

Det er ikke Jesu ønske, at nogen skal lide, eller rammes af sorg eller modløshed, eller være undertrykt. Men sådan er verden – sådan er livet. Efter syndefaldet er det blevet sådant. Og det er så livet under de vilkår, Jesus selv levede helt igennem og tog på sig - sorgen, smerten, afmagten. Ligesom han tog den synd på sig, at mennesker oftest vender Gud ryggen og ikke kan tro på Gud. Derfor blev han pint, korsfæstet, døde og blev begravet.

Gud er nær - altid

Ikke fordi Gud ville at livet skal være sådan. Men fordi livsvilkårene er sådan, blev Gud menneske – under de vilkår - for at dele vore kår.

Og derfor har det vægt, når Jesus forkynder: I mennesker er lykkelige – trods alt.

Gud er nær hos jer – midt i alt, hvad I må bære, er Gud nær. Han bærer på godt og ondt tilværelsen med jer. I er ikke alene.

Når vi mister en af vore kære – eller når vi selv falder ud af livet – falder vi ikke ud i tomhed og glemsel. Så er vi – som Svein Ellingsen siger – for evig gemt i Guds erindring – i hans kærlighed. Eller som Møllehave sagde: vi tror vi falder i levende hænder!

Derfor er dé lykkelige – salige – dé, der hører Jesu ord – fordi Gud er dem nær - intet kan skille dem fra Guds kærlighed i Jesus Kristus. Midt i alt, hvad der ellers forekommer håbløst, dukker håbet op. Det håb, som alene bunder i Guds tilsagn, som lød til os i vor dåb: ’Se, jeg er med jer alle dage, ind til verdens ende…’

Jens Jacob Jensen

 

 

Bibelselskabet

På hjemmesiden ligger bl.a. Bibelen Online med søgefunktion, informationer om Bibelen og dens historie, Søndagens Tekst samt redskaber til brug af Bibelen i hverdagen.

www.Bibelselskabet.dk