Til pårørende

Første søndag i november - den 6. november 2016 - er Alle Helgen dag. Den dag hvor vi særligt mindes dem, som er døde og hvor navnene på de, der er døde og begravet på kirkegården læses op ved gudstjenesten.

Forud for Allehelgen vil pårørende til de, der er døde i årets løb, modtage nedenstående brev, som minder om traditionerne omkring Allehelgen.


Til pårørende

 

Til pårørende.

 

Første søndag i november - den 6. november - er Alle helgens dag, en dag hvor der er tradition for et besøg på kirkegården. Det er den dag, man i de fleste kirker læser navnene op på dem, der i sognet er døde og begravet siden sidste Allehelgen.

 

Sådan er det også tradition i Øster Hassing og Gåser kirker. Alle helgens søndag nævnes navnene på de, som er døde i sognet eller som er blevet begravet på kirkegården siden sidste Alle Helgen. Gudstjenesten bliver på den måde en eftertanke- og mindegudstjeneste.

 

Det er baggrunden for dette brev, som minder om traditionerne i kirken, særligt traditionen med oplæsning af navne. Menighedsrådet vil den dag pynte kirkerne med buketter i bænkenes gavle - blomster som man efter gudstjenesten kan tage med ud og lægges på en grav.

 

Alle helgens søndag bliver ofte brugt til at lægge blomster / tænde lys på graven - som et symbol på det liv, der ikke kan ses eller måles – men som evigt er gemt i Guds erindring.

  

Alle helgens søndag - den 6. november 2016 - er der gudstjenester:

  

Gåser kirke kl. 11.00.

Øster Hassing kirke kl. 14.00.

 med venlig hilsen
Jens Jacob Jensen

 

1.    Din fred skal aldrig vige

din nåde varer ved.

Når stormvejr slår imod os,

du værner mod fortræd.

I ensomhedens timer,

i savnets tunge stund

forblir du hos os, Herre,

hvert smertefyldt sekund.

 

2.    Vær fortsat ved vor side,

når stormen stilner af!

Vær hos os, når vi søger

til vore kæres grav!

Giv, at vi aldrig mister

velsignelsen fra dem,

men altid bærer med os

det gode, de bar frem.

 

3.    Snart går vi ud af tiden

og hvert et navn blir glemt,

men, Gud, i din erindring

er vi for evigt gemt.

Det liv, der blir til intet,

er i din skaberhånd,

og trygt vi overgiver

til dig, o Gud, vor ånd.

Svein Ellingsen 1958 og 1971

Holger Lissner 1975

Den danske Salmebog nr. 575

 

 

 

Bibelselskabet

På hjemmesiden ligger bl.a. Bibelen Online med søgefunktion, informationer om Bibelen og dens historie, Søndagens Tekst samt redskaber til brug af Bibelen i hverdagen.

www.Bibelselskabet.dk