Glædelig pinse 2017

Glædelig pinse

Ordet Pinse kommer af det græske ord Pentekoste, der betyder halvtreds. Pinsen falder 50 dage efter påske. I Apostlenes Gerninger fortælles, at disciplene var samlet i Jerusalem for at fejre pinsefest, en jødisk høstfest. Der var jøder fra hele den dakendte verden i byen.

Her oplevede disciplene, at Helligånden kom. Som et vældigt vindpust fyldte den huset, hvor de sad. Og tunger som af ild satte sig på dem - og ordene væltede ud af munden på dem. Og uanset hvilket sprog de mange tilrejsende i byen talte, kunne de høre budskabet om Jesus Kristus. For nogle lød det som fuldemandssnak. Mens andre på deres eget sprog hørte om Guds storværker i Kristus. De blev ude af sig selv af forundring. Ikke så underligt. Det var første gang, de hørte de gode nyheder - oven i købet, på modersmålet. Evangeliet var ikke begrænset til det hellige land, men gjaldt – og gælder – alle jordens mennesker.

Pinsefortællingen handler om Guds Hellige Ånds virke.

Hvad er Ånd?

Ånd lever vi af. Vi kan som mennesker ikke leve uden Ånd. Med til pinsen hører fortællingen om menneskets skabelse – at Gud former mennesket af ler – og blæser sin livsånde ind i det, så mennesket bliver levende. På samme måde er Helligånden en del af det levende i et menneske.

Nogle vil sige, at Helligånden er kærlighed. Grundtvig taler i en af de store pinsesalmer om ’kærlighedens Ånd’. Og det er ikke forkert – men Helligånden er dog mere end kærlighed – mere end følelser.

Ånden forklarer sig selv.

Vore menneskeord er for ’begrænsede’ til at kunne udtrykke hvad Helligånd er. Helligånden må forklare sig selv. Helt enkelt kan det måske siges, at Ånd er et Ord, - det Ord, der forståeligt fortæller om Gud og det storværk Gud gør.

Det er Helligånd der virker, når vi indser, at vi selv og den verden vi lever i er Guds.

Det er Helligånd der virker, når vi rammes af undren over Jesu og evangeliet, at det faktisk handler om os og vort liv. Helligånd er fællesskabets ånd, som oplyser, at livet er større end os og viser os ind i fællesskab med hinanden.

Jens Jacob Jensen   

Glædelig pinsetid

2 milliarder kristne

Den korte forklaring på, hvad pinse er, er, at 12 bliver til 2 milliarder kristne – og der bliver stadig flere.

Da Jesus var korsfæstet, død og begravet, sad der en gruppe skræmte disciple tilbage, som havde lukket sig inde. Men noget skete. Guds Hellige Ånd kom som en luftning susende gennem byen. Den fyldte rummet, hvor de sad, med en kraft, som de oplevede som ild, der brændte i dem. Det gav dem mod til at gå ud i den samme by, som kort tid forinden havde slået Jesus ihjel, for med overbevisning at forkynde, at Jesus lever; ja at Han er nær som aldrig før. Mange troede dem på ordet og lod sig døbe. Nu 2000 år senere er der 2 milliarder kristne i verden!

Fælles sprog

Pinsen er et under af sprog. De første disciple var jævne, ulærde mænd. Det var underfuldt, at de turde gå ud i byen og forkynde Jesus som opstået fra de døde. Men endnu mere forunderligt er det, at det disciplene forkyndte på deres aramaiske modersmål, blev forstået af alle – uanset at byen var fuld af folk fra alverdens nationaliteter. Deres jævne ord blev ’simultan-tolket’ af Ånden til alverdens sprog der talte til hjertet.

Hvor myten om Babelstårnet fortæller om sprogforbistring og splittelse i verden, fordi menneskene ikke forstår hinandens sprog – fortæller pinseunderet om det modsatte. Der hvor Jesu evangelium forkyndes, opstår der blandt de mest forskellige mennesker et Ånds-fællesskab og en forståelse af Guds underfulde indgriben. Alt sammen sker det i kraft af Guds Hellige Ånd.

Det forstås med hjertet

Mange har svært ved at forholde sig til pinse. Jul er et barn, der fødes – påske er en grav – noget vi genkender. Men pinse? At Guds kærligheds Ånd går gennem verden og gør alting nyt, er ikke noget, vi kan begribe i vort almindelige menneskeliv.

Og dog.

Pinsen forkynder at livet er Guds. Ånden er livsånd. Hvergang vi ånder, rører Gud os. Foråret, og alt der springer ud i denne tid, sker i kraft af samme Guds livgivende Ånd. Hele den skabte verden er, fordi Ånden kalder den frem. Og størst af alt: Ånden fastholder, at således elskede Gud verden, at han gav sin søn, den enbårne, for at enhver som tror på ham, ikke skal fortaber, men have evigt liv.

Jens Jacob Jensen (Indlæg på kirkesiden i Hals Avis uge 20 - 2016)


 

 

Bibellæseplan 2018


Det nye kirkeår er netop begyndt og dermed er den nye bibellæseplan trådt i kraft. Den kan hentes i papirudgave i kirkerne. Den fås også som gratis app til iPhone/iPad samt til Android-enheder. I år med nye funktioner Gå til Bibelselskabets hjemmeside


Bibelselskabet

På hjemmesiden ligger bl.a. Bibelen Online med søgefunktion, informationer om Bibelen og dens historie, Søndagens Tekst samt redskaber til brug af Bibelen i hverdagen.

www.Bibelselskabet.dk