Årets gang

Året / kirkeåret har sin faste rytme. Herunder vil der løbende blive tilføjet forskellige indlæg fra årets - særligt kirkeårets gang.

 

 

Grundlovsdag

Den 5. juni er det grundlovsdag. Den dag fejrer vi, at Frederik VII i 1849 underskrev Grundloven, som indførte demokratiet i Danmark. Før 1849 var magten samlet hos kongen, men i grundloven fik en stor del af befolkningen via stemmeretten indflydelse på, hvem der skulle have magten.

Kvinderne fik først valgret i 1915.

Grundloven sikrer os frihed og plads til at udfolde os, komme til orde og blive hørt. Det er for os danksere blevet en selvfølge, men det er stadig ikke alle menneskers lod i denne verden at leve i et demokratisk samfund.

Grundloven er også vigtig, fordi den fastholder holdninger og værdier, som vi i vort land sætter højt

(fra 'tradition og liv')

Bibelselskabet

På hjemmesiden ligger bl.a. Bibelen Online med søgefunktion, informationer om Bibelen og dens historie, Søndagens Tekst samt redskaber til brug af Bibelen i hverdagen.

www.Bibelselskabet.dk