Menighedsråd

Formand

Karen Marie Jensen

Stationsvej 43

9362 Gandrup

Mail / tele.:

gandrup2016@gmail.com

61334232

Kontaktperson

Hanne Sloth

Østervang 15

9362 Gandrup

Mail / tele.:

hensloth@gmail.com

20301927

 

 

Næstformand

Poul Erik Sørensen

Kastanievej 1

9362 Gandrup

Mail / tele.:

pes-lof@hotmail.com

53129632

Medlem

Else Tranholm

Idrætsalle 17

9370 Hals

Mail / tele.:

nygade9@hotmail.com

23889114

Kasserer

Dorte Poulstrup

Aalborgvej 203

9362 Gandrup

Mail / tele.:

poulstrup@mail.tele.dk

20860887

Medlem

Hanne Bojsen Christiansen

Torndalstrand 5

9370 Hals

Mail / tele.:

hanjet@live.dk

27138948

Kirkeværge

Sinne Fiedler

Aalborgvej 220

9362 Gandrup

Mail / tele.:

sinne.fiedler@privat.dk

23848133

Sognepræst

Anders Grinderslev

Bredgade 2 A

9362 Gandrup

Mail / tele.: 

anmg@km.dk

98259064