Fokus på fuglene

15 fuglekasser er nu med

hjælp fra borgere ved "Værksted Væksthuset", sat op i træerne på kirkegåden. Fuglekasserne er naturligvis sat op i den korrekte højde alt efter beboerens art. 

"Værksted Væksthuset" har også fabrikeret de 15 kasser, hvor der naturligvis også er taget højde for hulstørrelse i kasserne alt efter hvilken fugleart, der skal bebo kassen.

Efter at de mange fuglekasser var sat op, var der varm kakao og lækre hjemmebagte boller.

Tiltaget er et led i bestræbelserne på at højne biodiversiteten på kirkegården. Kirken har prædikatet "Grøn Kirke"

Del dette: