SAMARBEJDE

De 6 sogne i 'den gamle Hals kommune' har fundet sammen i et samarbejde, der løbende udvikler sig.

For at 'få papir' på samarbejdet blev der holdt en lille højtidelighed i Ladegården i Hals torsdag den 28. november 2013, hvor menighedsrådene underskrev vedtægter.

 

Hele 3 vedtægter er det blevet til.

 

Vedtægt for kirkegårdssamarbejde

De 3 menighedsråd - Hals, Vester Hassing og Øster Hassing-Gåser - har lavet en aftale om samarbejde om kirkegårdsdriften på de 4 kirkegårde (Hals, Vester Hassing, Øster Hassing og Gåser).

Se hele vedtægten her.

 

Vedtægt for organistsamarbejde

De 5 menighedsråd - Hals, Vester Hassing, Øster Hassing-Gåser, Ulsted og Hou - har lavet en samarbejdsaftale om organistafløsning over sognegrænserne.

Se hele vedtægten her.

 

Vedtægt for samarbejdet om siden 'Nyt fra din kirke' i Hals Avis

De 5 menighedsråd - Hals, Vester Hassing, Øster Hassing-Gåser, Ulsted og Hou - har lavet en samarbejdsaftale om en ugentlig fælles dobbeltside i Hals Avis - 'Nyt fra din kirke'

Se hele vedtægten her.

Bibelselskabet

På hjemmesiden ligger bl.a. Bibelen Online med søgefunktion, informationer om Bibelen og dens historie, Søndagens Tekst samt redskaber til brug af Bibelen i hverdagen.

www.Bibelselskabet.dk