Nyt menighedsråd efter 27. november 2016

Følgende 7 medlemmer er valgt til menighedsrådet i det pr. adventssøndag 2016 (27/11) nyoprettede Øster Hassing - Gåser sogn.

 

Formand: Karen Marie Jensen, Gandrup

Næstformand: Poul Erik Sørensen, Gandrup

Kasserer: Dorte Poulstrup, Holtet

Kirkeværge: Sinne Fiedler, Holtet

Kontaktperson: Hanne Sloth, Gandrup

Hanne Bojesen Christiansen, Ø. Hassing

Else Tranholm, Gandrup

 

(Klik her for at se nærmere vedr. menighedsrådets konstitution, udvalg m.v.)


 

NYT! - Øster Hassing - Gåser sogn

Ved kgl. resolution af 23. august 2016 er det bestemt at Øster Hassing og Gåser sogne lægges sammen til et sogn med navnet: Øster Hassing-Gåser Sogn med virkning fra 1. søndag i advent søndag den 27. november 2016

Førstkommende ordinære valg til menighedsråd finder sted 8. november 2016.

Ministeriet har ved underretningen af menighedsrådet om beslutningen henledt menighedsrådets opmærksomhed på, at antallet af valgte medlemmer ved nyvalg til menighedsrådet for det nye sogn skal fastsættes i henhold til menighedsrådslovens § 2, stk. 1, sammenholdt med samme lovs § 2, stk. 4 til 7 valgte medlemmer og at antallet af valgte medlemmer.


7 medlemmer i nyt Ø. Hassing - Gåser menighedsråd

Ved valget til det nye Ø. Hassing - Gåser menighedsråd skal der vælges 7 medlemmer.

Antal medlemmer udregnes efter antal folkekirkemedlemmer i sognet. Ved oprettelsen af det nye Ø. Hassing - Gåser sogn bor der 2.303 folkekirkemedlemmer i sognet.  

 

 

Bibelselskabet

På hjemmesiden ligger bl.a. Bibelen Online med søgefunktion, informationer om Bibelen og dens historie, Søndagens Tekst samt redskaber til brug af Bibelen i hverdagen.

www.Bibelselskabet.dk