Medarbejdere

Graver


Kontakt vedr. Ø. Hassing kirkegård

Gravermedhjælper Stina Jensen

tlf. 98 25 90 44 / 40 71 91 36

 


 

ØvrigE kirkegårdpersonale:

(Se her vedr. øvrige kirkegårdspersonale)

Kontakt vedr. Gåser kirkegård

Graver Leif Christensen

tlf. 25 30 72 01 / 98 25 69 86


 

 


Kirkesanger

Charlotte Kongsbak er pr. 15. juli 2018 ansat som kirkesanger ved Ø. Hassing og Gåser kirker

Charlotte er uddannet lærer med musik som linjefag - og er i øvrigt genbo til Gåser kirke.

Som kirkesanger vil Charlotte også være kirketjener og gøre kirkerne klar til gudstjeneste. Charlotte vil også stå  for Babysalmesangen.

Og Charlotte hjælper til på skolen med Skolekoret, til gengæld for at skolekoret en gang imellem kan synge i kirken


Organist

Organist: Jørn Hald-Laursen

Havnegade 2,1.tv

9370 Hals.

Tlf 40153391 / mail: jhald(at)c.dk
Bibelselskabet

På hjemmesiden ligger bl.a. Bibelen Online med søgefunktion, informationer om Bibelen og dens historie, Søndagens Tekst samt redskaber til brug af Bibelen i hverdagen.

www.Bibelselskabet.dk