Kontakter

  • Sognepræst Jens Jacob Jensen
    Borgergade 37
    9362 Gandrup
    98 25 90 64 
    jjkj(at)km.dk

Præsteskifte

Efter næsten 42 år i sognet stopper sognepræst Jens Jacob Jensen i embedet med udgangen af oktober 2018. Afskedsgudstjenesten finder sted søndag den 28. oktober kl. 10.00 i Ø. Hassing kirke.

Jens Jacob blev ordineret 16. december 1976 og indsat som residerende kapelan i Øster Hassing og Gåser og Vester Hassing kirker 19. december 1976 og flyttede samtidig ind i embedsboligen, Borgergade 37, 

Anette og Jens Jacob er flyttet ud af embedsboligen, Borgergade 37 med udgangen af august 2018. De bor nu på Kong Frederiksvej 12 i Aars. Embedet passes de sidste 2 måneder ved at Jens Jacob pendler mellem Aars og Gandrup; og han kan stadig træffes efter aftale på telefon 98 25 90 64.


111 år som embedsbolig

Embedsboligen Borgergade 37 blev bygget som 'kapelanbolig' i 1907 - i de år, hvor Gandrup var i rive ned udvikling som stationsby. Kapelanen ('2.-præsten') i det daværende Vester og Øster Hassing pastorat havde indtil 1907 boet i Vester Hassing.

Da flyttebilen kørte ud af indkørslen med det sidste flyttelæs 28. august 2018 var det punktum for en 111 årig æra. Øster Hassing-Gåser menighedsråd har besluttet at bygge en ny, tidssvarende embedsbolig på Bredgade 2 og nedlægge og sælge Borgergade 37.


    

Øster Hassing - Gåser sogn

Ved kgl. resolution af 23. august 2016 er det bestemt, at øster Hassing og Gåser sogne lægges sammen til et sogn med navnet: Øster Hassing - Gåser sogn med virkning fra 1. søndag i advent, søndag den 27. november 2016.

Det menighedsråd, der er valgt ved menighedsrådsvalget efteråret 2016 bliver det første menighedsråd i det nye Øster Hassing - Gåser sogn.


Mødereferater

Mødereferater fra menighedsrådsmøder (klik her)


Send en mail til sognepræst Jens Jacob Jensen

Bibellæseplan 2018


Bibellæseplan kan hentes i papirudgave i kirkerne. Den fås også som gratis app til iPhone/iPad samt til Android-enheder. I år med nye funktioner Gå til Bibelselskabets hjemmeside


Bibelselskabet

På hjemmesiden ligger bl.a. Bibelen Online med søgefunktion, informationer om Bibelen og dens historie, Søndagens Tekst samt redskaber til brug af Bibelen i hverdagen.

www.Bibelselskabet.dk