Kontakter

  • Sognepræst Jens Jacob Jensen
    Borgergade 37
    9362 Gandrup
    98 25 90 64 
    jjkj(at)km.dk

Præsteskifte

Efter næsten 42 år i sognet stopper sognepræst Jens Jacob Jensen i embedet med udgangen af oktober 2018. Afskedsgudstjenesten finder sted søndag den 28. oktober kl. 10.00 i Ø. Hassing kirke.

Jens Jacob blev ordineret 16. december 1976 og indsat som residerende kapelan i Øster Hassing og Gåser og Vester Hassing kirker 19. december 1976 og flyttede samtidig ind i embedsboligen, Borgergade 37, 

Anette og Jens Jacob er flyttet ud af embedsboligen, Borgergade 37 med udgangen af august 2018. De bor nu på Kong Frederiksvej 12 i Aars. Embedet passes de sidste 2 måneder ved at Jens Jacob pendler mellem Aars og Gandrup; og han kan stadig træffes efter aftale på telefon 98 25 90 64.


111 år som embedsbolig

Embedsboligen Borgergade 37 blev bygget som 'kapelanbolig' i 1907 - i de år, hvor Gandrup var i rive ned udvikling som stationsby. Kapelanen ('2.-præsten') i det daværende Vester og Øster Hassing pastorat havde indtil 1907 boet i Vester Hassing.

Da flyttebilen kørte ud af indkørslen med det sidste flyttelæs 28. august 2018 var det punktum for en 111 årig æra. Øster Hassing-Gåser menighedsråd har besluttet at bygge en ny, tidssvarende embedsbolig på Bredgade 2 og nedlægge og sælge Borgergade 37.


    

Øster Hassing - Gåser sogn

Ved kgl. resolution af 23. august 2016 er det bestemt, at øster Hassing og Gåser sogne lægges sammen til et sogn med navnet: Øster Hassing - Gåser sogn med virkning fra 1. søndag i advent, søndag den 27. november 2016.

Det menighedsråd, der er valgt ved menighedsrådsvalget efteråret 2016 bliver det første menighedsråd i det nye Øster Hassing - Gåser sogn.


Mødereferater

Mødereferater fra menighedsrådsmøder (klik her)


Send en mail til sognepræst Jens Jacob Jensen

Bibelselskabet

På hjemmesiden ligger bl.a. Bibelen Online med søgefunktion, informationer om Bibelen og dens historie, Søndagens Tekst samt redskaber til brug af Bibelen i hverdagen.

www.Bibelselskabet.dk