Øster Hassing kirke

Øster Hassing kirke er bygget i røde 'maskinsten' i 1880, tegnet af arkitekt Gnutzmann, (der bl.a. også har tegnet Vor Frue kirke, Aalborg), og har ca. 200 siddepladser. Alterbilledet er en kopi efter C. Bloch og forestiller vandringen til Emmaus. Prædikestolen stammer fra 1600-tallet og var tidligere opsat i den gamle Øster Hassing kirke, som stammede fra 1300-tallet, men som forfaldt og blev brudt ned. Døbefonten er en romansk granitfont. Orglet stammer fra orgelbyggerfirmaet Bruno Christensen og er på 14 stemmer. Det blev opsat i år 2000 i forbindelse med en gennemgribende restaurering af kirken.  

 

Billeder fra Ø. Hassing kirke - se Aalborg Stifts hjemmeside

 

Orgel:

Bygget af orgelbyggerfirmaet Bruno Christensen, Terkelsbøl og har 14 stemmer. Opsat i år 2000.

Det nye orgel afløste et af ukendt oprindelse (muligvis købt 1880 fra Frederiksberg kirke) restaureret flere gange, senest 1988 og som havde 9 stemmer.

 

Døbefont:

Granit i romansk stil. Eneste udsmykning er et par tovsnoninger om foden. Iflg. 'Vendsyssel Årbogen' er den ret enestående. Den har tidligere stået i den gamle - nu nedrevne - Øster Hassing kirke.

 

Prædikestol:

Menes at stamme fra ca. år 1600.

Den bærer 6 billedudskæringer, der forestiller 6 højdepunkter i Jesu liv og gerning: Jesu fødsel, Jesu dåb, korsfærstelsen, opstandelsen, himmelfarten og Jesus som verdens Herre.

Den bærer for oven et skriftbånd på latin: 'AVTEM MEAS NON TIRA PERIBUT VERIPA COELVMTE' - (Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå - Mat 24,35)

Nederst på prædikestolen står en anden indskrift: 'ANNO 1754 BLEV DENNE PRÆDIKESTOEL OPSAT I ØSTER-HASING KIRK, GUD TIL LOF, KIRKEN TIL NØTE OG MENIGHEDEN TIL GAVN I HER OLE AGER HAALEMS SIN TID, SOM VAR KIERKE VERGER THOMAS SVENSØN I ØSTER-HAASING OG ANDERS NIELSØN I SKINBIERG'.

 

Altertavlen:

er tredelt med billed i midten og to sidefløje. På fløjene læses nadverens indstiftelsesord. Alterbilledet er en kopi efter C. Bloch og forestiller afslutningen af vandringen til Emmaus.

 

Klokkerne:

Øster Hassing kirke har 2 klokker.

Den største og ældste, der formentlig stammer fra 1846, er overført fra den gamle kirke.

Den mindre klokke er fra 1966.

 

Den gamle kirkegård.

Ca. en kilometer vest for den nuværende kirke ligger ved Føltvedvej en gammel kirkegård, hvor den tidligere Øster Hassing kirke lå. Kirkegårdsdiget er der stadig, men der er intet tilbage af den gamle kirke. En hæk markerer omridset af kirkens grundplan.

En interessant sten

En gang hver sommer holdes der gudstjeneste på den gamle kirkegård.

Bibelselskabet

På hjemmesiden ligger bl.a. Bibelen Online med søgefunktion, informationer om Bibelen og dens historie, Søndagens Tekst samt redskaber til brug af Bibelen i hverdagen.

www.Bibelselskabet.dk