Gåser kirke

Gåser kirke er bygget i røde sten i 1903 og tegnet af arkitekt Kristoffer Nyrup Varming og er i sin enkelhed lidt af en arkitektonisk perle. Der er 120 siddepladser. Alterbilledet er 'Nikodemus' natlige samtale med Jesus' af Axel Hou. Døbefonten er en firkantet granitdøbefont med englemotiver, taget i brug påskedag 1995. Den er fremstillet af billedhugger Max Andersen 1942 og har oprindelig stået i Jægersborg kirke. Kirken smykkes på korvæggen bag døbefonten af 'Livets træ', en smedejernsskulptur opstillet 2003.

 

Billeder fra Gåser kirke - se Aalborg stifts hjemmeside

 

Orgel:

bygget af Jysk orgelbyggeri 1964-65 og er på 5 stemmer.

 

Døbefont:

Granitdøbefonten i Gåser kirke blev taget i brug påskedag 1995. Den er fremstillet af billedhugger Max Andersen i 1942 oprindeligt til Jægersborg kirke. Den var i brug som døbefont i Jægersborg kirke ca. 20 år frem til engang i 60-erne, hvor den blev sat til side i forbindelse med en restaurering.

På hver af granitblokkens 4 sider er et relief af en engel.

 

Bogen om 'Gåser kirke'

I forbindelse med kirkens 100-års jubilæum adventssøndag 2003 har menighedsrådet udgivet bogen 'Gåser kirke' - skrevet af museumsleder Henrik Gjøde Nielsen, Hals. Bogen kan købes i kirken - eller ved henvendelse til sognepræst Jens Jacob Jensen, Borgergade 37, 9362 Gandrup - tlf 98 25 90 64 - for kr. 75

Bibelselskabet

På hjemmesiden ligger bl.a. Bibelen Online med søgefunktion, informationer om Bibelen og dens historie, Søndagens Tekst samt redskaber til brug af Bibelen i hverdagen.

www.Bibelselskabet.dk