Borgerstien

Borgerstien går fra Borgergade i Gandrup (ved Spar-købmanden), under omfartsvejen, forbi det rekreative område ved teglværkssøerne til Øster Hassing kirke. Billederne er taget 22. juli 2018. 

Info tavle

Der er opsat info-tavle ved indgangen til Ø. Hassing kirkegård fra Borgerstien, som fortæller om langtidsplanerne for udviklingen af kirkegården.

Bibelselskabet

På hjemmesiden ligger bl.a. Bibelen Online med søgefunktion, informationer om Bibelen og dens historie, Søndagens Tekst samt redskaber til brug af Bibelen i hverdagen.

www.Bibelselskabet.dk