Nordjyland under besættelsen

I forbindelse med foredragsaften 30/1-2018 i Sognets Hus ved fhv Skoleinspektør Arne Sloth Kristoffersen om:  Nordjylland under den tyske besættelse - bringes følgende indlæg:


Da tyskerne under 2. Verdenskrig planlagde erobringen af Norge, den såkaldte Weserübung, var det i begyndelsen kun planen at besætte det nordlige Jylland for at bruge det som springbræt til Norge. Først den 29. februar 1940 blev planen ændret til at omfatte hele Danmark. Så den 9. april 1940 blev hele landet besat.
Nordjylland med de to lufthavne i Aalborg var imidlertid fortsat det vigtigste mål som mellemstation for de tyske fly til Norge, og de to lufthavne blev da også erobret ved verdenshistoriens første brug af faldskærmssoldater. Havnene i Aalborg og Frederikshavn blev vigtige udskibningshavne for soldater og materiel til Norge, og Hanstholm blev udbygget til en mægtig fæstning.
Den tyske Værnemagt iværksatte store anlægsarbejder, som gav arbejde til mange danskere i hele Nordjylland. Bl.a. blev Aalborg Lufthavn udbygget til Nordeuropas største militære lufthavn. Gennem årene var der stationeret mange tyske soldater i Nordjylland, og blandt dem var der i de sidste besættelsesår mange russere, der var gået i tysk krigstjeneste. Lokalt var der stationeret marinesoldater i Hals.
Danmark og bestemt også Nordjylland kom godt gennem de fem besættelsesår sammenlignet med alle andre besatte lande, og forholdet mellem de tyske befolkning og befolkningen på landet var gennemgående fredeligt. Der var mørklægning, rationering og varemangel; men fantasien var god hos datidens husmødre. Men i begyndelsen af 1945 kom krigens følger ti Danmark, da 250.000 tyske flygtninge fra Østpreussen væltede ind over landet. Værnemagten placerede dem over hele landet. Eksempelvis var der 60 i Ulsted forsamlingshus, 30 på Holtet mejeri og 650 flygtninge på Hals Feriehjem.


Arne Sloth Kristoffersen

Bibellæseplan 2018


Det nye kirkeår er netop begyndt og dermed er den nye bibellæseplan trådt i kraft. Den kan hentes i papirudgave i kirkerne. Den fås også som gratis app til iPhone/iPad samt til Android-enheder. I år med nye funktioner Gå til Bibelselskabets hjemmeside


Bibelselskabet

På hjemmesiden ligger bl.a. Bibelen Online med søgefunktion, informationer om Bibelen og dens historie, Søndagens Tekst samt redskaber til brug af Bibelen i hverdagen.

www.Bibelselskabet.dk