Kollekter 2017

Præster og menighedsråd i gl. Hals kommune har besluttet kvartalsvis at samle ind i vore kirker til de samme organisationer. Hvilke 4 organisationer, der skal samles ind til det kommende år, foreslås på skift fra de 4 pastorater. i 2017-18 er det Ulsted menighedsråd, som anbefaler følgende formål:

Februar - marts - april samles ind til Folkekirkens Nødhjælp

Maj - juni - juli samles ind til Kamillus Kamillianer Gaardens hospice i Aalborg

August - September - oktober 2017 samles ind til Kirkens Korshærs varmestue i Aalborg

November - december - januar (2018) samles ind til TUBA i Aalborg (Blå Kors)


Folkekirkens Nødhjælp

I februar, marts og april 2017 samles der ind til Folkekirkens Nødhjælp
Deres formål er at styrke verdens fattigste i kampen for et værdigt liv. De arbejder ud fra et kristent menneskesyn med respekt for ethvert menneskes rettigheder og alle menneskers lige værd. folkekirkens Nødhjælp har sine rødder i Den danske Folkekirke, men arbejder der, hvor nøden er størst, uden hensyn til religion, køn, race eller politisk overbevisning. Deres slogan er: 'Vi tror på et liv før døden'.


Kamillus Kamillianer Gaardens Hospice

I maj, juni, juli 2017 samles der ind til Kamillus Kamillianer Gaardens Hospice i Aalborg.
Støtteforeningen Kamillus’ hovedformål er at arbejde for en værdig og respektfuld behandling af uhelbredeligt syge og døende mennesker og deres pårørende. Det gør de ved at støtte og uddanne de frivillige på hospice, og arrangerer aktiviteter for de frivillige, de syge og deres pårørende og de ansatte på Hospice. Driften af Kamillus hviler udelukkende på kontingenter, gaver og fondsdonationer.

Kirkens Korshær

I august, september, oktober 2017 samles der ind til Kirkens Korshærs varmestuer i Ålborg.
Kirkens Korshærs formål er at hjælpe mennesker i nød. Mennesker, der ofte har sociale problemer som ensomhed, misbrug, psykiske lidelser og hjemløshed tæt inde på livet. Kirkens Korshær varmestuer er et værested for mennesker, der har brug for et trygt sted at være i dagtimerne. Det er et sted for hjemløse, mennesker som af forskellige årsager er marginaliserede, eller ensomme. På varmestuen er der mulighed for at få dækket de helt basale behov, som mad og drikke. Og varmestuen er et sted med nærvær og fællesskab med både medarbejderne, de frivillige og de øvrige brugere.    


TUBA (Blå Kors) Aalborg

I november, december 2017 og januar 2018 samles der ind til TUBA i Ålborg.
TUBA er en landsdækkende og selvstændig organisation under Blå Kors, og de arbejder i overensstemmelse med Blå Kors Danmarks formål, menneskesyn og diakonisyn. TUBA arbejder med at hjælpe unge, som er opvokset i en familie med misbrugsproblemer. TUBA tilbyder gratis hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år. TUBA’s mission er at hjælpe de unge på vej til at få et godt liv, trods en svær opvækst.


Bibellæseplan 2018


Det nye kirkeår er netop begyndt og dermed er den nye bibellæseplan trådt i kraft. Den kan hentes i papirudgave i kirkerne. Den fås også som gratis app til iPhone/iPad samt til Android-enheder. I år med nye funktioner Gå til Bibelselskabets hjemmeside


Bibelselskabet

På hjemmesiden ligger bl.a. Bibelen Online med søgefunktion, informationer om Bibelen og dens historie, Søndagens Tekst samt redskaber til brug af Bibelen i hverdagen.

www.Bibelselskabet.dk