Sensommer - kirkebesøg

Kirkebesøg i V.Hassing - Ø. Hassing og Gåser kirker og kirkegårde tre sensommer tirsdag aftner fra 19 - 21

  • Vester Hassing kirke og kirkegård tirsdag den 26. juli kl. 19 - 21
    - Rundvisning på kirkegården v/ graver Leif Christensen - og i kirken (og i tårnet med udsigt over kirkegård, V. Hassing by og fjorden) v/ menighedsrådsformand Tommy Hvedhaven.
  • Hals kirke og kirkegård tirsdag den 2. august kl. 19 - 21
    - Rundvisning på kirkegården v/ graver Leif Christensen.
  • Øster Hassing kirke og kirkegård den 9. august kl. 19 - 21
    - Rundvisning på kirkegården v/ graver Leif Christensen - og i kirken v/ sognepræst Jens Jacob Jensen

Vi håber på tre skønne sensommeraftner, hvor vi - efter en kort introduktion i kirken får en rundvisning på den lokale kirkegård. Aftenen slutter med rundvisning i kirken, aftensang og en kop kaffe.

Rundvisningerne er åbne for alle. Man møder ved kirken kl. 19.00 (til fods; cykel; bil )

Rundvisningerne er gratis. Der vil i løbet af aftenen blive serveret kaffe med hjemmebagt brød á kr. 20.

 


 

 

 

Wily Egemose - koncert i Ø. Hassing kirke

Onsdag den 27. juli kl. 19.30 i Ø. Hassing kirke.

Koncert med Willy Egemose (klaver) og Tina Lynderup (sang)

Koncerten finder sted i forbindelse med Vendsyssel Festival.

Entré kr. 100.


Gudstjeneste med hørehensyn

Gudstjeneste med hørehensyn (tekstet Gudstjeneste) i Aalborg Nordre provsti 

SØNDAG D. 4. SEPTEMBER KL. 10.30 I HORSENS KIRKE (LANGHOLT), Horsens Kirkevej 30m 9310 Vodskov.

Ved gudstjenesten prædiker landsdelspræst for hørehæmmede Søren Skov Johansen og gudstjenesten tilrettelægges og gennemføres i samarbejde med Mette K. Pedersen.

Efter gudstjenesten er der en let frokost i sognegården lige ved siden af kirken, hvor alle de kirkegængere, der måtte have lyst, er meget velkomne. Frokosten er gratis, men det er muligt at give et bidrag til Horsens&Hammer sognes juleindsamling.

Når frokosten er spist, vil Søren Skov Johansen holde et lille foredrag (naturligvis også med hørehensyn!) om det at være hørehæmmet og at høre i kirken og i menigheden.

Alle er meget velkomne til gudstjenesten, frokosten og foredraget, uanset hvor man bor, uanset om man er hørehæmmet eller ej.

Enhver, der har behov, kan få gratis kirkebil til Horsens kirke (Langholt)  denne søndag fra sin bopæl et hvilket som helst sted i Aalborg Nordre provsti.

Tilmelding til gratis kirkebil og til frokosten skal ske til sognepræst Mette Krogholm Pedersen på mail mkpe(at)km.dk eller på telefon 98 25 64 16 eller til landsdelspræst Søren Skov Johansen på sms: 29 66 06 50 eller fax: +45 69 80 41 00 senest tirsdag den 30. august.


Father and Son - koncert

Tirsdag den 4. oktober 2016 kl. 19.30 i Øster Hassing kirke.

Et koncertshow på tværs af generationer og stilarter

Musik af bl.a. Bach, Paganini, Cat Stevens, Sebastian, Jochen og Tristan Brusch

Den tyske koncertveteran Jochen Brusch (violin) – med en lang fortid i Danmark

– og rockmusikeren Tristan Brusch (guitar og sang)

 markerer deres 25-års far-og-søn-forhold med et festligt koncertshow.

En koncert i ord og toner med poesi, charme og virtuositet. 

Gratis adgang

Læs mere her om Jochen og Tristan Brusch


Drageløberen - litteraturaften

Onsdag den 12. oktober kl. 19.30: Sogneaften i konfirmandstuen med fortæller Ellen Skov Birk, der genfortæller 'Drageløberen'
-en fortælling om skyld og soning

Khaled Hosseinis gribende og medrivende bog om to drenges fælles opvækst trods standsforskelle i Afghanistan, et land med store sociale og religiøse omvæltninger. Drageturneringen i 1975 bliver en skelsættende begivenhed med vidtrækkende konsekvenser for deres fremtidige liv. Den voksne fortæller, Amir, erkender, at fortiden kan man ikke begrave, den graver altid sig selv op igen. Det store spørgsmål er om man kan gøre en uret god igen?
En fortælling fra et muslimsk land, der handler om misundelse, skyld, soning, som også er kendte kristne begreber.

Entré kr. 20,00 - inkl kaffe/the


Livet set med hvid-vinkel

Kurt Flemming, Bakkens Pjerrot

Onsdag den 2. november kl. 19.00

i Øster Hassing forsamlingshus.

Foredragsforeningen har inviteret Bakkens Pjerrot Kurt Flemming.

Foredraget tager udgangspunkt i hans eget liv, Kurt Flemming fortæller om en fantastisk barndom. Om en meget svær skoletid. Om at træffe nogle svære valg. Om en lang idrætskarriere på højt niveau. Om drømmen om at blive artist, på trods af en lille talent, men en stor vilje. Om at bevare det positive, selv når døden kommer meget tæt på.

Om at lave 900 – 1000 forestillinger hvert år og alligevel glæde sig til den næste.  

Ud over jobbe som Bakkens Pjerrot skriver Kurt Flemming også teaterstykker, skriver revynumre, er mimer, skuespiller, instruktør og spiller også dukketeater. Han underviser også unge talenter, producere forestillinger til andre artister, underviser i mime og sceneoptræden.

Han er også ved at skrive en bog om livet som artist og en novellesamling.

Desuden holder han mange foredrag med så forskellige emner som, børneopdragelse, døden, Caminoen, arbejdsglæde og livet som artist.

Hans mål med foredragene er, at tilhørerne kan omsætte nogle af hans valg i livet til noget de selv kan bruge i deres eget


 

 

Menneskesyn på spil

Onsdag den 1. marts 2017 kl. 19.00

(Stedet meddeles senere)

Foredragsforeningen inviterer til møde med det nordjyske medlem af Det Etiske Råd Christian Borrisholt Steen, som fortæller om sit spændende arbejde i Det Etiske Råd og om, hvordan hans kristne livs- og menneskesyn giver ham styrke og inspiration til dette arbejde.

Aftenen byder på oplæg om arbejdet i Det Etiske Råd og efterfølgende tid til samtale og diskussion om etik, tro og eksistens.

Temaer, som bliver berørt er bl.a.: Aktiv dødshjælp? Abort? Organdonation? Medmødre? Kunstig befrugtning? Organturisme? Assisteret selvmord? Befolkningsdækket DNA-register? Rugemoderskab?

 

Om Christian Borrisholt Steen:

Medlem af Det Etiske Råd siden 2012 / Cand. mag. i Samfundsfag og Psykologi og Mater i Etik og Værdier i Organisationer / Arbejder til dagligt som Politisk Konsulent hos Kristelig Fagbevægelse / medlem af Vester Hassing menighedsråd / gift med Kirke- og kulturmedarbejder Doris Vest Steen / bor i Vester Hassing

 

Læs mere om Det Etiske Råd på http://www.etiskraad.dk


 

 


Arrangementer

Tirsdag den 21. juni kl. 18.30: menighedsrådsmøde i konfirmandstuen, Borgergade 37


Tirsdag d. 26. juli kl. 19.00 - Kirketur til Vester Hassing kirke og kirkegård. (Se nærmere)


Onsdag den 27. juli kl. 19.30 i Ø. Hassing kirke.

Koncert med Willy Egemose (klaver) og Tina Lynderup (sang)

Entré kr. 100. Se mere)


Tirsdag d. 2. august kl. 19.00 - Kirketur til Hals kirke og kirkegård. (Se nærmere)


Tirsdag d. 9. august kl. 19.00 - Kirketur til Øster Hassing kirke og kirkegård. (Se nærmere)


TIRSDAG DEN 30. AUGUST 2016 KL. 18.30 - 21.00

Introduktionsaften for konfirmander og forældre i  Øster Hassing forsamlingshus og kirke. Se mere


Søndag den 4. september kl. 10.30: Gudstjeneste med hørehensyn I Horsens kirke (Langholt) - Se mere om arrangementet


Tirsdag den 13. september kl.19.00: ORIENTERINGSMØDE i forbindelse med efterårets menighedsrådsvalg.


Søndag den 25. september: Fyld Danmarks kirker (se mere)


Tirsdag den 4. oktober 2016 kl. 19.30 i Øster Hassing kirke.

Koncert med 'Father & Son' Jochen og Tristan Brusch - 'Klassisk møder rytmisk'. (Se mere)

Gratis adgang


Onsdag den 12. oktober kl. 19.30: Sogneaften i konfirmandstuen med fortæller Ellen Skov Birk, der genfortæller 'Drageløberen' (Se mere her)


Mandag den 31. oktober 2016: Reformationsgudstjeneste i Børglum Kloster kirke - Se nærmere her.


 

Onsdag den 2. november kl. 19.00 - Øster Hassing forsamlingshus -  Foredragsforeningen præsenterer Bakkens Pjerrot: 'Livet set med hvid-vinkel' - Se omtale


Mandag den 14. november 2016 kl. 18.00 - 21.30: mød Birgitte Quist-Sørensen fra Folkekirkens Nødhjælp i Folkekirkens Hus - Se mere


27. november 2016 (Adventssøndag) - Kirkens Korshærs Landsindsamling (Se mere)


Onsdag den 1. marts 2017 - Menneskesyn på spil

 Foredragsforeningen holder møde med medlem af Det Etiske Råd Christian Borrisholt Steen


 

Bibelselskabet

På hjemmesiden ligger bl.a. Bibelen Online med søgefunktion, informationer om Bibelen og dens historie, Søndagens Tekst samt redskaber til brug af Bibelen i hverdagen.

www.Bibelselskabet.dk