BUSK FAMILIE-gudstjeneste 30. oktober kl. 11.00

BUSK - FAMILIE-gudstjeneste i Ø. Hassing kirke 30. oktober kl. 11.00

BUSK er Børn - Unge - Sogn - Kirke 

Tema: Er der forskellige medlemskaber af Guds rige (guld - sølv - bronze-medlemskab)?


Reformationsgudstjeneste mandag den 31. oktober kl. 19.00 i Børglum Klosterkirke

Kære menigheder og menighedsråd i Aalborg Stift

I 2017 kan vi fejre 500 året for reformationen. Den begyndte med at Martin Luther slog sine teser om afladen op på kirkedøren i Wittenberg 31.oktober 1517.

På landsplan er der nedsat et udvalg til forberedelse af jubilæet. Udvalget har Dronningen som protektor. I Aalborg Stift har vi nedsat et lokalt udvalg til at forberede jubilæet her. Det er tanken, at jubilæet ikke blot skal være tilbageskuende og historisk, men pege fremad mod hvad reformationen betyder for os i dag. Således skal jubilæet belyse hvad reformationen betyder for kirke-, samfunds- og åndsliv, gerne sætte skub i en ny besindelse på, hvad de reformatoriske tanker betyder i dag.

Det er også afgørende, at reformationsjubilæet forankres lokal i menighederne, således at der arrangeres foredragsaftener, musikarrangementer mm. i sognene. Allerede nu kan man gå ind på udvalgets hjemmeside og finde foredragsholdere til arrangementer.

Som en optakt til jubilæet i 2017 holdes der rundt omkring i Stiftet reformationsgudstjenester 31.oktober. I 2013 blev det med stor tilslutning afholdt i Sæby, og i 2014 med lige så stor tilslutning i Vestervig. I 2016 foregik det i Visborg med også stor opbakning, og i år vil det være på Børglum kloster (og i 2017 i Domkirken).

Derfor inviteres I til reformationsgudstjeneste mandag 31.oktober 2016 kl.19.00

i Børglum Klosterkirke

Gudstjenesten vil have et stærkt reformatorisk præg, hvor det vil blive sat fokus på evangeliet for folket. Prædikant og liturg er provst Thomas Reinholdt Rasmussen, og den musiske ledelse er lagt i hænderne på organist Lars Colding Wolf. Gudstjenesten er en kantategudstjeneste med udgangspunkt i Bach: "Christ lag in Todesbanden". Det er således både en smuk og evangelisk gudstjeneste.

Efter gudstjenesten inviteres der til kaffe, hvor der vil blive fortalt om reformationsjubilæet og de ideer, man selv kan føre ud i livet. Desuden vil der blive uddelt en nyoversættelse af Luthers lille Katekismus

Jeg håber, at mange vil slutte op om denne Stiftsgudstjeneste, og at reformationsjubilæet vil blive bredt videre ud i Stiftet.

Med venlig hilsen

Henning Toft Bro

Biskop

Se i øvrigt: www.aalborgstift.dk/udvalg/reformation (Jubilæumsudvalgets hjemmeside) www.luther2017.dk (Det landsdækkende udvalgs hjemmeside)


Livet set med hvid-vinkel

Kurt Flemming, Bakkens Pjerrot

Onsdag den 2. november kl. 19.00

i Øster Hassing forsamlingshus.

Foredragsforeningen har inviteret Bakkens Pjerrot Kurt Flemming.

Foredraget tager udgangspunkt i hans eget liv, Kurt Flemming fortæller om en fantastisk barndom. Om en meget svær skoletid. Om at træffe nogle svære valg. Om en lang idrætskarriere på højt niveau. Om drømmen om at blive artist, på trods af en lille talent, men en stor vilje. Om at bevare det positive, selv når døden kommer meget tæt på.

Om at lave 900 – 1000 forestillinger hvert år og alligevel glæde sig til den næste.  

Ud over jobbe som Bakkens Pjerrot skriver Kurt Flemming også teaterstykker, skriver revynumre, er mimer, skuespiller, instruktør og spiller også dukketeater. Han underviser også unge talenter, producere forestillinger til andre artister, underviser i mime og sceneoptræden.

Han er også ved at skrive en bog om livet som artist og en novellesamling.

Desuden holder han mange foredrag med så forskellige emner som, børneopdragelse, døden, Caminoen, arbejdsglæde og livet som artist.

Hans mål med foredragene er, at tilhørerne kan omsætte nogle af hans valg i livet til noget de selv kan bruge i deres eget


 

 

Menneskesyn på spil

Onsdag den 1. marts 2017 kl. 19.00

(Stedet meddeles senere)

Foredragsforeningen inviterer til møde med det nordjyske medlem af Det Etiske Råd Christian Borrisholt Steen, som fortæller om sit spændende arbejde i Det Etiske Råd og om, hvordan hans kristne livs- og menneskesyn giver ham styrke og inspiration til dette arbejde.

Aftenen byder på oplæg om arbejdet i Det Etiske Råd og efterfølgende tid til samtale og diskussion om etik, tro og eksistens.

Temaer, som bliver berørt er bl.a.: Aktiv dødshjælp? Abort? Organdonation? Medmødre? Kunstig befrugtning? Organturisme? Assisteret selvmord? Befolkningsdækket DNA-register? Rugemoderskab?

 

Om Christian Borrisholt Steen:

Medlem af Det Etiske Råd siden 2012 / Cand. mag. i Samfundsfag og Psykologi og Mater i Etik og Værdier i Organisationer / Arbejder til dagligt som Politisk Konsulent hos Kristelig Fagbevægelse / medlem af Vester Hassing menighedsråd / gift med Kirke- og kulturmedarbejder Doris Vest Steen / bor i Vester Hassing

 

Læs mere om Det Etiske Råd på http://www.etiskraad.dk


 

 


Kommende arrangementer

Søndag den 30. oktober kl. 11.00: BUSK - familie - gudstjeneste i Ø. Hassing kirke.


Mandag den 31. oktober 2016: Reformationsgudstjeneste i Børglum Kloster kirke - Se nærmere her.

 


 

 

Onsdag den 2. november kl. 19.00 - Øster Hassing forsamlingshus -  Foredragsforeningen præsenterer Bakkens Pjerrot: 'Livet set med hvid-vinkel' - Se omtale


Mandag den 14. november 2016 kl. 18.00 - 21.30: mød Birgitte Quist-Sørensen fra Folkekirkens Nødhjælp i Folkekirkens Hus - Se mere


27. november 2016 (Adventssøndag) - Kirkens Korshærs Landsindsamling (Se mere)


Onsdag den 1. marts 2017 - Menneskesyn på spil

 Foredragsforeningen holder møde med medlem af Det Etiske Råd Christian Borrisholt Steen


 

Bibelselskabet

På hjemmesiden ligger bl.a. Bibelen Online med søgefunktion, informationer om Bibelen og dens historie, Søndagens Tekst samt redskaber til brug af Bibelen i hverdagen.

www.Bibelselskabet.dk